Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľná pracovná pozícia (účtovník / účtovníčka)

Dátum: 23.11.2022
Autor: Podduklianske osvetové stredisko
Voľná pracovná pozícia (účtovník / účtovníčka)

výberové konanie

Poverený riaditeľ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, Sovietskych hrdinov č. 160/74, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru účtovníka / účtovníčku.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú - od 01.01.2023, pracovný čas 37,5 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru s maturitou

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • znalosť práce s PC,
 • znalosť vedenia podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii (vedenie mzdovej agendy, došlé a odoslané faktúry, styk s bankou, účtovanie interných dokladov, účtovné uzávierky, rozbory....),
 • ovládanie rozpočtovníctva,
 • dôslednosť, samostatnosť.

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • platová trieda: 5  
 • výška mzdy bude podmienená najvyšším stupňom dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe  

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte  na  adresu  organizácie alebo emailom v termíne do 23. decembra 2022.

Adresa podania

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

Výberové konanie

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne e-mailom.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • +421 54 75 21068
 • e-mail: pos@svitel.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.