Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Divadlo, umelecké slovo

Pozornosť sústreďujeme na hovorené a písané umelecké slovo. V oblasti hovoreného slova sú to súťaže v prednese poézie a prózy – okresné kolá pre víťazov základných kôl vo všetkých vekových kategóriách. Ku skvalitneniu hovoreného slova pripravujeme školiteľské podujatia. Organizovaním krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov podporujeme rozvoj ochotníckeho divadelníctva na Slovensku. Kultivovanosť reči a krásu nášho jazyka, oboznamovanie sa s literatúrou a organizovanie tvorivých dielní pre moderátorov - aj to je súčasť práce tohto úseku.