Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hudba, spev a tanec

Úsek hudobných žánrov a tanca v sebe zahŕňa množstvo podujatí, koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty pre základné a stredné školy, okresné a regionálne prehliadky. Vychádzajúc z potrieb jednotlivých žánrov organizujeme tiež školiteľské podujatia pre dirigentov speváckych zborov, tvorivé dielne pre spevákov populárnej a ľudovej piesne, tvorivé dielne a workshopy pre tanečných pedagógov a vedúcich tanečných kolektívov Zameriavame sa na podporu a uchovávanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry formou organizovania folklórnych slávností, ukážok tradičných ľudových remesiel a tradičných šarišských a zemplínskych tancov.