Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Astronómia

Astronómiu približujeme verejnosti atraktívnou formou pozorovaním vesmírnych telies, prednáškami, dokumentmi, poradenstvom, exkurziami do hvezdárne a tvorivými dielňami. Pre nadšencov ponúkame klubové stretnutia, pre žiakov vedomostnú a výtvarnú súťaž s výstavou.