Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mimoškolské vzdelávanie

Pripravujeme workshopy a prednášky na aktuálne témy súčasnej kultúry, ich plánovanie vychádza aj z podnetov od cieľových skupín. Zabezpečujeme aj vzdelávanie v prevencii negatívnych spoločenských javov pre pracovníkov pôsobiacich v kultúrno-osvetovej práci a pre vybraných koordinátorov z rôznych organizácií. Realizujeme vzdelávanie a aktivity s dôrazom na zvýšenie vedomostí a informovanosti o prevencii nežiaducich sociálno-patologických javoch spoločnosti - napríklad o látkových a nelátkových závislostiach, šikanovaní a násilí, rasizme, xenofóbií, obchodovaní s ľuďmi. Spolupracujeme so štátnymi, verejnými i mimovládnymi organizáciami.