Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mládež spieva - mládež

1358167847_182

Mládež spieva je súťažná prehliadka v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Je dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou súťažou a prehliadkou s dvojročnou periodicitou konanou v párnych rokoch pre mládežnícke spevácke zbory a v nepárnych rokoch pre detské spevácke zbory. 

 

Súťažná prehliadka sa realizuje v dvojročnej periodicite - v párnych rokoch.

Termín: 2020