Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

CINEAMA 2021

CINEAMA 2021
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku po roku opäť pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021.

Súťažiaci sa môže vo svojej kategórii prihlásiť do regionálneho kola súťaže vyplnením elektronického formulára do 15.apríla 2021 na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Poslaním súťaže je prezentovať okresnú amatérsku filmovú tvorbu, poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a oboznámenia sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.


Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela. Dielo nesmie byť staršie ako 3 roky. Odporúčaná dĺžka prihlasovaného diela je 1 až 20 minút. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na predošlých ročníkoch súťaže CINEAMA. Vyhlasovateľ a organizátori si vyhradzujú právo vyradiť so súťaže diela, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti, vyzývajú na násilie, šíria hoaxy a predsudky alebo iným spôsobom popierajú hodnoty ľudskosti a humanizmu. Termín slávnostného vyhodnotenia súťaže: 14. 5. 2021 v POS vo Svidníku.