Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

24.RODINNÉ VIDEO 2021

24.RODINNÉ VIDEO 2021
súťaž nekomerčných filmov

24.RODINNÉ VIDEO 2021/FILMFEST HRÁDOK je súťaž nekomerčných filmov s medzinárodnou účasťou. Hlavným poslaním súťaže je podporovať nekomerčnú tvorbu neprofesionálnych filmárov v širokom vekovom spektre. Objaviť a podchytiť začínajúcich autorov jednotlivcov a aj rodinné tímy. Prihlášky a nosiče so súťažnými filmami s údajmi uvedenými na prihláške musia byť doručené na adresy uvedené v kontaktoch najneskôr do 1. februára 2021.