Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ART-KLUB-SK – výstava obrazov v POS

ART-KLUB-SK – výstava obrazov v POS
výstava

V ART-KLUBE-SK sa stretávajú výtvarníci z okresu Svidník. Sú to ľudia rôznych profesií, veku i vzdelania a pod vedením svojich už skúsených kolegov tvoria výtvarné diela. Je to pre nich najmä radosť z tvorivej činnosti a snaha zviditeľniť svoju tvorbu, priblížiť iným zmysel a energiu do života. Naši regionální výtvarníci v rámci výtvarných techník veľmi variabilne a individuálne napredujú vo vlastnej tvorbe. Cieľom klubu neprofesionálnych výtvarníkov je združovať aktívnych záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách, plenéroch, školeniach a iných aktivitách. Výtvarná tvorba týchto výtvarníkov svojím obsahom a rôznymi výtvarnými technikami má možnosť upútať návštevníkov vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku od 9.12.2020 - 29.1.2021.