Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zo života Rusínov - výstava fotografií

Zo života Rusínov - výstava fotografií
Ján (Ivan) Čižmár - etnograf, hudobný folklorista, fotograf a filmár

Ján (Ivan) Čižmár - etnograf, hudobný folklorista, fotograf a filmár sa v tomto roku dožíva životného jubileá 85 rokov.

Vyštudoval etnografiu a hudobnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Brne. Celoživotné aktivity v oblasti zberu, dokumentácie, ako aj interpretácií rusínskych ľudových piesní s poprednými profesionálnymi hudobnými telesami ako Brnenský orchester ľudových nástrojov (BROLN) BRNO, s primášom Jindřichom Hovorkou, OĽUN Bratislava primášom Miroslavom Dudikom, ŠARIŠAN Prešov, primášom Ľubom Šimčikom, ľudovou hudbou BESKYD, ktorú vo Svidníku založil v roku a viedol až do odchodu na dôchodok v roku 1996.

Ako múzejný pracovník spolupracoval s profesorom Karolom Plickom, profesorom Dušanom Holym, ako aj s poprednými odborníkmi v oblasti etnografie a hudobnej folkloristiky na Slovensku, k tým patrila spolupráca pri výskume a realizácii Etnografického atlasu Slovenska. Ako scenárista a sa podieľal pri tvorbe folklórnych festivalov vo Svidníku, Medzilaborciach, Vyšnej Olšave Ako autor dokumentačnej fotografie publikoval v periodickej tlači, odbornej literatúre, ako aj vlastných publikáciách o materiálnej a duchovnej kultúre Rusínov na Slovensku.

Prezentoval sa na na mnohých súťažiach AMFO, autorských fotografických výstavách, ako aj výstavách pri príležitostí rôznych kultúrnych podujatí... Vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska výstava Jána ( Ivana) Čižmára „Zo života Rusínov“ potrvá do 12.7.2021.

tento_krásny_slovenský_ľudový_motív,_ktorý_nájdete_na_tričkách,_zásterách,_obaloch_mobilov_a_hrnčekoch_v_skutočnosti_nie_je_z_územia_našej_vlasti_Ide_o_vzor_z_oblasti_mesta_Łowicze,_ktoré_sa_nachádza_v_strede_Poľs