Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životopis riaditeľa

Meno a priezvisko:  PhDr. Mária Pajzinková, rod. Dimunová
Bydlisko:                    Ul. generála Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
Telefón:                      0903603770
E-mail:                        m.pajzinkova@gmail.compos@svitel.sk 

                                                                                                                                                                                    

Vzdelanie
1989              Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, štátna rigorózna skúška
1977 - 1981   Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, študijný odbor Výchova v vzdelávanie dospelých
1973 - 1977   Gymnázium, Snina            

                                                                                                                                                                                    

Pracovné skúsenosti
2004            Podduklianske osvetové stredisko, Svidník       
                      Pozícia: riaditeľ
                      Náplň práce: vedenie organizácie, odborné podklady pre zásadné akty riadenia organizácie
                      Tvorba koncepcie a projektov kultúrnych podujatí vrátane zahraničnej prezentácie, tvorba rozvojových projektov

Zoznam zrealizovaných projektov:
1. Phare CBC PL-SR - „Ženy v zjednotenej Európe - rovnosť príležitosti“, termín realizácie: august 2004 – júl 2005
2. OPZI - „Rekonštrukcia budovy POS“, termín realizácie: jún 2005 – december 2006
3. Interreg IIIA PL-SR „Hvezdáreň – polyfunkčný priestor“, termín realizácie: júl 2006 – august 2007
4. Interreg IIIA PL-SR „Multimediálna prezentácia kultúry“, termín realizácie: apríl 2007 – marec 2008
5. Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 - „Vplyv ľudových tradícií na súčasnosť“, termín realizácie: február 2010 – január 2011
6. Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 – „Rozširujeme škálu možnosti spolupráce“, termín realizácie: jún 2011 – apríl 2012
7. Interreg V-A PL-SR 2014 – 2020, „Nové možností“, termín realizácie: apríl 2016 – marec 2017
8. Interreg V-A PL-SR 2014 – 2020 „Vesmír na dlani 2017“, termín realizácie: júl 2018 – august 2019
9. Interreg V-A PL-SR 2014 – 2020 „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“, termín realizácie: august 2020 – september 2021

1981              Okresné osvetové stredisko, Svidník  
                      Pozícia: vedúca oddelenia záujmovej umeleckej činnosti
                      Náplň práce: vedenie oddelenia, príprava plánov práce, realizácia súťaží, školení a prehliadok v oblasti ZUČ