Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľná pracovná pozícia

Dátum: 06.07.2022
Autor: Podduklianske osvetové stredisko
Voľná pracovná pozícia

Odborný pracovník/čka pre oblasť spevu, folklóru, scénického folklorizmu, tradičnej ľudovej kultúry a divadla, POS Svidník

Poverený riaditeľ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, Sovietskych hrdinov č. 160/74, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru odborného pracovníka/čku pre oblasť spevu, folklóru, scénického folklorizmu, tradičnej ľudovej kultúry a divadla.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú (lehota so skúšobnou dobou: 3 mesiace)
 • pracovný čas – 37,5 hod. / týždenne
 • práca na zmeny – nie
 • nástup – 01.08.2022

Požadovaná kvalifikácia

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC
 • absolvent ZUŠ
 • prax v umeleckom súbore
 • samostatnosť
 • hra na hudobný nástroj
 • tvorivosť
 • dôslednosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 27. 07. 2022.

Adresa podania

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Poverený riaditeľ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: + 421 54 / 75 21 068
 • e-mail: pos@svitel.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.