Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľná pracovná pozícia (správca / správkyňa areálu VAP Hvezdáreň Roztoky)

Dátum: 20.11.2023
Autor: Podduklianske osvetové stredisko
Voľná pracovná pozícia (správca / správkyňa areálu VAP Hvezdáreň Roztoky)

Voľné pracovné miesto - informácia

Poverený vedením Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník prijme do pracovného pomeru správcu/ správkyňu objektu a areálu VAP Hvezdáreň Roztoky

 

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú - od 01.01.2024, pracovný čas 37,5 hod./týždeň

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 • Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku
 • Dozor nad využívaním spoločných priestorov a areálu objektu
 • Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, ihrísk, komunikácií a inžinierskych sietí
 • Zabezpečovanie prevádzky autodopravy
 • Domovnícka práca vrátane drobnej údržby
 • Obsluha prevádzky vykurovania vrátanie údržby a odstraňovania drobných závad

 

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • vodičský preukaz typu B
 • znalosť práce s PC
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • schopnosť pracovať samostatne
 • zodpovedný prístup a spoľahlivosť
 • proaktívny prístup k práci a riešeniu technických problémov

 

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • platová trieda: 3
 • výška mzdy bude podmienená najvyšším stupňom dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe
 • Hrubá mzda: 800 € – 900 €

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte  na  adresu  organizácie alebo emailom v termíne do 20. decembra 2023.

 

Adresa podania

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

 

Výberové konanie

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne e-mailom.

 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • +421 54 75 21068
 • e-mail: pos@svitel.sk