Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Foto, film, výtvarníctvo

Zameriavame sa na aktivizovanie a podporu v oblasti neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a filmovej tvorby všetkých vekových kategórií, detí, mládeže, dospelých i seniorov prostredníctvom súťaží na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni, prostredníctvom tvorivých dielní, kurzov, plenérov, workshopov, besied, klubovej činnosti, výstav. Ponúkame fotografom a amatérskym filmárom možnosť stretávať sa s komunitou ľudí s podobnými záujmami a zdokonaliť sa vo svojej záľube. Pomáhame amatérskym výtvarníkom vstúpiť do sveta farieb, inšpirujeme a rozvíjame ich fantáziu. Záujemcom umožňujeme napĺňať voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okresoch Svidník a Stropkov. Zabezpečujeme pre nich postupové prehliadky a súťaže, napr. Výtvarné spektrum, AMFO, Cineama, Vesmír očami detí.