Podduklianske osvetové stredisko
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výstavy

V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku môžete v rámci kolektívnych a autorských výstav prezentovať svoje výtvarné, fotografické a remeselné diela vo výstavných priestoroch. Vzdelávať sa v umení na pravidelných stretnutiach, workshopoch,plenéroch a tvorivých dielňach doma aj v zahraničí. Odborní lektori vám pomôžu rozvíjať svoje kreatívne zručnosti, vstúpiť do sveta umenia a  inšpirovať sa v kolektíve. Pre širokú verejnosť usporadúvamevýstavy v pravidelných  mesačných cykloch.Rozvíjame kultúru národnostných menšín a etnických skupín, vychovávame k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, organizujeme postupové regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné výstavy a súťaže.